Usługa eduroam

Zachęcamy wszystkich studentów i pracowników do korzystania z usługi eduroam, bezprzewodowego dostępu do sieci bezprzewodowej. W chwili obecnej dostęp do sieć eduroam można uzyskać w budynku przy ul. Zbierskiego 2/4 […]

Odpowiedzialność użytkowników i bezpieczeństwo

Wszystkie połączenia wykonywane przez użytkowników usługi eduroam są monitorowane i zapisywane. Jakiekolwiek działania niezgodne z obowiązującym prawem (w tym próby naruszania systemów bezpieczeństwa czy też pobieranie nielegalnych treści) obciążają wyłącznie […]

Usługa eduroam uruchomiona

Na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie została uruchomiona usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu w ramach europejskiego projektu eduroam. Mogą z niej korzystać wszyscy pracownicy i studenci Akademii im. Jana […]