Konfiguracja sieci eduroam w systemie Android

Uwaga !!
Poniższa konfiguracja została przeprowadzona w systemie Android 5.0.2
W innych wersjach systemu Android konfiguracja może się nie co różnić od przedstawionej poniżej.

Konfigurację sieci eduroam można podzielić na dwa etapy:

Instalacja certyfikatu CA dla serwera uwierzytelniającego

Instalację certyfikatu głównego można przeprowadzić na dwa sposoby:


1. Sposób automatyczny

Uruchamiamy domyślną przeglądarkę systemową.

WAŻNE: Aby certyfikat był dostępny w całym systemie trzeba skorzystać z systemowej przeglądarki, ponieważ np. Opera zaimportuje go jedynie na własny użytek.

W pasku adresu przeglądarki wpisujemy adres eduroam.ajd.czest.pl/pub/ujdca.crt i przechodzimy do strony z certyfikatem.

Po wejściu na stronę z certyfikatem powinno pojawić się okno rozpoczynające instalację certyfikatu CA, w którym należy podać nazwę certyfikatu np. AJD, wybrać użycie poświadczeń: Wi-Fi i wybrać OK.

Przy pierwszym korzystaniu z certyfikatów (instalacji certyfikatu) pojawi się monit o ustawienie blokady ekranu np. hasła, wzoru, pinu przed korzystaniem z magazynu poświadczeń lub o jego podanie jeśli było skonfigurowane wcześniej. Zakładamy, że wcześniej żadne poświadczenie nie było ustawione więc wybieramy USTAWIENIA.

Następnie wybieramy jeden ze sposobów blokowania ekranu np. Wzór, Kod PIN, Hasło.

Jeśli blokowanie ekranu będzie za pomocą Kodu PIN jak poniżej to podajemy dwukrotnie nowy kod PIN i wybieramy OK.

W kolejnym oknie wybieramy jeszcze rodzaj powiadomienia wyświetlanego na ekranie blokady np. Ukryj tylko wrażliwe i wybieramy OK.

Po chwili powinna pojawić się informacja, że certyfikat został zainstalowany. W tym momencie możemy przejść do konfiguracji samego dostępu do sieci.

2. Sposób manualny

Pobieramy certyfikat w formacie PEM z adresu eduroam.ajd.czest.pl/pub/ujdca.crt i zapisujemy na karcie SD. W Ustawieniach wybieramy Zabezpieczenia.

Po wejściu w Zabezpieczenia wybieramy Zarządzanie Certyfikatami.

W kolejnym oknie wybieramy Zainstaluj z pamięci.

Po chwili powinno pojawić się okno Pobrane, w którym wybieramy pobrany wcześniej certyfikat ujdca.cer i rozpoczynamy instalację certyfikatu.

W nowo otwartym oknie podajemy nazwę certyfikatu np. AJD, wybieramy użycie poświadczeń: Wi-Fi i wybieramy OK.

Przy pierwszym korzystaniu z certyfikatów (instalacji certyfikatu) pojawi się monit o ustawienie blokady ekranu np. hasła, wzoru, pinu przed korzystaniem z magazynu poświadczeń lub o jego podanie jeśli było skonfigurowane wcześniej. Zakładamy, że wcześniej żadne poświadczenie nie było ustawione więc wybieramy USTAWIENIA.

Następnie wybieramy jeden ze sposobów blokowania ekranu np. Wzór, Kod PIN, Hasło.

Jeśli blokowanie ekranu będzie za pomocą Kodu PIN jak poniżej to podajemy dwukrotnie nowy kod PIN i wybieramy OK.

W kolejnym oknie wybieramy jeszcze rodzaj powiadomienia wyświetlanego na ekranie blokady np. Ukryj tylko wrażliwe i wybieramy OK.

Jeśli wszystkie kroki zostały wykonane poprawnie powinna pojawić się informacja, że certyfikat został zainstalowany. W tym momencie możemy przejść do konfiguracji samego dostępu do sieci eduroam.

Konfiguracja dostępu do sieci eduroam

W celu skonfigurowania dostępu do sieci bezprzewodowej wybieramy Ustawienia.

Następnie w sekcji sieci bezprzewodowe wybieramy Wi-Fi.

Na liście dostępnych sieci Wi-Fi wybieramy sieć eduroam.

W nowo otwartym oknie wybieramy i wpisujemy następujące pozycje:
Metoda EAP: PEAP
Uwierzytelnienie Phase 2: MSCHAPV2
Certyfikat urzędu certyfikacji: AJD
Tożsamość: <nr PESEL>@eduroam.ajd.czest.pl
Tożsamość anonimowa: <nr PESEL>@eduroam.ajd.czest.pl
Hasło: takie samo jak do USOSWeb
Po wprowadzeniu wszystkich danych wybieramy POŁĄCZ.

Po poprawnym wprowadzeniu wszystkich danych po chwili pojawi się informacja, że połączono z siecią eduroam.