Konfiguracja sieci eduroam w systemie iOS

Uwaga !!
Poniższa konfiguracja została przeprowadzona w systemie iOS 9.1
W innych wersjach systemu iOS konfiguracja może się nie co różnić od przedstawionej poniżej.

Konfigurację sieci eduroam można podzielić na dwa etapy:


 
Konfiguracja dostępu do sieci eduroam

W celu skonfigurowania dostępu do sieci bezprzewodowej eduroam wybieramy Ustawienia.

W Ustawieniach wybieramy Wi-Fi.

Na liście dostępnych sieci Wi-Fi wybieramy sieć eduroam.

W nowo otwartym oknie wpisujemy następujące pozycje:
Użytkownik: <nr PESEL>@eduroam.ajd.czest.pl
Hasło: takie samo jak do USOSWeb
Po wprowadzeniu użytkownika i hasła wybieramy Połącz. 

Instalacja certyfikatu CA dla serwera uwierzytelniającego

Procedura instalacji certyfikatu odbywa się automatycznie i wymaga od użytkownika tylko akceptacji certyfikatu czyli wybieramy Zaufaj.

Po poprawnym wprowadzeniu użytkownika, hasła i akceptacji certyfikatu połączenie z siecią eduroam powinno zostanie nawiązane.