Konfiguracja sieci eduroam w systemie Linux (Network Manager, Gnome)

Uwaga !!
Poniższa konfiguracja została przeprowadzona w systemie Ubuntu 15.10.
W innych dystrybucjach systemu Linux konfiguracja może się nie co różnić od przedstawionej poniżej.

Konfigurację sieci eduroam w systemie Ubuntu można podzielić na dwa etapy:


 

Pobranie certyfikatu CA dla serwera uwierzytelniającego

Aby korzystać z sieci eduroam w systemie Ubuntu w pierwszej kolejności pobieramy certyfikat CA Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i umieszczamy go w swoim katalogu domowym lub np. w katalogu /etc.

 

Konfiguracja dostępu do sieci eduroam

Na pasku zadań klikamy na Połączenie sieci bezprzewodowej.

 

 

Po rozwinięciu okna połączeń klikamy na Modyfikuj połączenie.

Po otwarciu okna połączeń sieciowych klikamy na Dodaj.

Następnie wybieramy typ połączenia, czyli Wi-Fi i klikamy na Utwórz.

W nowo otwartym oknie wpisujemy nazwę połączenia: eduroam i zaznaczamy opcję Automatyczne łączenie z tą siecią, kiedy jest dostępna.

Przechodzimy na zakładkę Wi-Fi i uzupełniamy SSID wpisując eduroam i wybieramy tryb Infrastruktura.

Następnie przechodzimy na zakładkę Zabezpieczenia, wpisujemy i uzupełniamy następujące pozycje:
Zabezpieczenia: WPA i WPA2 Enterprise
Uwierzytelnienie: Chronione EAP (PEAP)
Anonimowa tożsamość: <nr PESEL>@eduroam.ajd.czest.pl
Certyfikat CA: ujdca.crt (wybieramy pobrany wcześniej certyfikat)
Wewnętrzne uwierzytelnienie: MSCHAPv2
Nazwa użytkownika: <nr PESEL>@eduroam.ajd.czest.pl
Hasło: takie samo jak do USOSWeb

Przechodzimy na zakładkę Ustawienia IPv4 i w pozycji metoda wybieramy Automatycznie (DHCP).

Przechodzimy na zakładkę Ustawienia IPv6 i w pozycji metoda wybieramy Ignorowanie i klikamy na Zapisz.

Wracamy do ustawień połączeń sieciowych gdzie klikamy na Zamknij.

Aby połączyć się z siecią eduroam klikamy na pasku zadań na połączenia sieci bezprzewodowej i z listy sieci wybieramy eduroam.

Po chwili otrzymujemy informację, że połączenie z siecią eduroam zostało nawiązane.