Konfiguracja sieci eduroam w systemie MS Windows 7

Uwaga !!
Poniższa konfiguracja została przeprowadzona w systemie MS Windows 7 Professional SP1
W innych wersjach systemu MS Windows 7 konfiguracja może się nie co różnić od przedstawionej poniżej.

Konfigurację sieci eduroam w systemie MS Windows 7 można podzielić na dwa etapy:


 

Instalacja certyfikatu CA dla serwera uwierzytelniającego

Po ściągnięciu certyfikatu CA Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie klikamy dwukrotnie (lewym przyciskiem myszki) na pliku certyfikatu.

Może pojawić się ostrzeżenie systemu Windows z monitem, czy na pewno chcemy otwierać ten plik. Wybieramy Otwórz.

W okienku z właściwościami certyfikatu wybieramy Zainstaluj certyfikat.

Pojawi się okno dialogowe Kreatora Importu Certyfikatów. Klikamy Dalej.

Wybieramy miejsce, w którym ma być przechowywany zainstalowany certyfikat. Zaznaczamy opcję Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie i klikamy na Przeglądaj.

W oknie, które się pojawiło klikamy na Zaufane główne urzędy certyfikacji i klikamy OK.

Po powrocie do kreatora importu certyfikatów klikamy na Dalej.

W oknie Kończenia pracy Kreatora Importu Certyfikatów, klikamy Zakończ.

System wyświetli monit z ostrzeżeniem o instalacji certyfikatu. Potwierdzamy poprawność certyfikatu klikając na Tak.

Po zakończeniu procesu instalacji pojawi się komunikat o poprawnej instalacji certyfikatu.


 

Konfiguracja dostępu do sieci eduroam

Na pasku zadań klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonie Sieci i wybieramy Otwórz Centrum sieci i udostępniania.

Po otwarciu Centrum sieci i udostępniania klikamy na Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć.

W nowym oknie klikamy na Ręczne nawiązanie połączenia z siecią bezprzewodową.

W kolejnym oknie wpisujemy i ustawiamy następujące pozycje:
Nazwa sieci: eduroam
Typ zabezpieczeń: WPA2-Enterprise
Typ szyfrowania: AES
i klikamy Dalej.

Następnie klikamy na Zmień ustawienia połączenia.

W nowo otwartym oknie właściwości połączenia zaznaczamy opcję Połącz z siecią preferowaną, jeśli jest dostępna i przechodzimy na zakładkę Zabezpieczenia.

W metodzie uwierzytelnienie klikamy na przycisk Ustawienia.

We właściwościach protokołu EAP zaznaczamy opcję Weryfikuj certyfikat serwera, po czym wyszukujemy i zaznaczamy zainstalowany wcześniej certyfikat CA Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w skrócie AJD CA. Następnie przy metodzie uwierzytelnienia protokołu EAP-MSCHAP v2 klikamy na Konfiguruj.

W kolejnym nowo otwartym oknie odznaczamy Automatycznie użyj mojej nazwy logowania i hasła (oraz domeny, jeśli istnieje) systemu Windows do uwierzytelniania w sieci bezprzewodowej i klikamy przycisk OK.

Następnie zamykamy właściwościach protokołu EAP klikając na OK i wracamy do właściwości sieci gdzie na dole okna klikamy na Ustawienia zaawansowane.

W Ustawieniach zaawansowanych zaznaczamy opcję Określ tryb uwierzytelnienia i wybieramy Uwierzytelnienie użytkownika lub komputera i klikamy na OK.

Następnie na pasku zadań klikamy na połączenia sieciowe i z listy dostępnych sieci bezprzewodowych wybieramy sieć eduroam klikając na Połącz.

Po chwili powinno pojawić się okno logowania do sieci bezprzewodowej, w którym podajemy nazwę użytkownika w postaci <nr PESEL>@eduroam.ajd.czest.pl i hasło takie samo jak do USOSWeb i klikamy na OK.

Po prawidłowym podaniu nazwy użytkownika i hasła powinnismy nawiązać połączenie z siecią eduroam.