Konfiguracja sieci eduroam w systemie MS Windows Vista

Uwaga !!
Poniższa konfiguracja została przeprowadzona w systemie MS Windows Vista Business
W innych wersjach systemu MS Windows Vista konfiguracja może się nie co różnić od przedstawionej poniżej.

Konfigurację sieci eduroam w systemie MS Windows Vista składa się z dwóch etapów:


 

Instalacja certyfikatu CA dla serwera uwierzytelniającego

Po ściągnięciu certyfikatu CA Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie klikamy dwukrotnie (lewym przyciskiem myszki) na pliku certyfikatu. Może pojawić się ostrzeżenie systemu Windows z monitem, czy na pewno chcemy otworzyć ten plik. Wybieramy Otwórz. Następnie w oknie z ogólnymi informacjami o certyfikacje wybieramy Zainstaluj certyfikat.

Pojawi się okno dialogowe Kreatora Importu Certyfikatów. Klikamy Dalej.

Wybieramy miejsce, w którym ma być przechowywany zainstalowany certyfikat. Zaznaczamy opcję Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie i klikamy na Przeglądaj.

W oknie, które się pojawiło klikamy na Zaufane główne urzędy certyfikacji i klikamy OK.

Zakończenie pracy Kreatora Importu Certyfikatów, klikamy Zakończ.

Po zakończeniu procesu instalacji pojawi się komunikat o poprawnej instalacji certyfikatu.

 

 

Konfiguracja dostępu do sieci eduroam

Otwieramy okno zarządzania sieciami bezprzewodowymi klikając dwukrotnie na pasku zadań na ikonę Połączenia sieci bezprzewodowej. Dalej klikamy na Dodaj.

W nowo otwartym oknie wybieramy pozycję Ręcznie utwórz profil sieciowy.

W kolejnym oknie wpisujemy i ustawiamy następujące pozycje:
Nazwa sieci: eduroam
Typ zabezpieczeń: WPA2-Enterprise
Typ szyfrowania: AES
i klikamy Dalej.

Następnie klikamy na Zmień ustawienia połączenia.

W nowo otwartym oknie właściwości połączenia przechodzimy na zakładkę Zabezpieczenia.

W metodzie uwierzytelnienie wybieramy Chroniony protokół EAP (PEAP), po czym klikamy na przycisk Ustawienia.

We właściwościach protokołu EAP zaznaczamy opcję Weryfikuj certyfikat serwera, po czym wyszukujemy i zaznaczamy zainstalowany wcześniej certyfikat CA Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w skrócie AJD CA. Następnie przy metodzie uwierzytelnienia protokołu EAP-MSCHAP v2 klikamy na Konfiguruj.

W kolejnym nowo otwartym oknie odznaczamy Automatycznie użyj mojej nazwy logowania i hasła (oraz domeny, jeśli istnieje) systemu Windows do uwierzytelniania w sieci bezprzewodowej i klikamy przycisk OK.

Następnie jeszcze klikamy na przycisk OK w oknie Właściwości chronionego protokołu EAP i wracamy do Właściwości sieci, gdzie również klikamy na OK. W menu wyboru sieci, wybieramy sieć eduroam i klikamy na Połącz.

Po chwili powinno pojawić się okno logowania do sieci bezprzewodowej, w którym podajemy nazwę użytkownika w postaci <nr PESEL>@eduroam.ajd.czest.pl i hasło takie samo jak do USOSWeb.

Po prawidłowym podaniu nazwy użytkownika i hasła pojawi się okno z informacją, że Pomyślnie połączono z siecią eduroam.