Konfiguracja sieci eduroam w systemie MS Windows XP

Uwaga !!
Poniższa konfiguracja została przeprowadzona w systemie MS Windows XP Professional SP3
W innych wersjach systemu MS Windows XP konfiguracja może się nie co różnić od przedstawionej poniżej.

Konfigurację sieci eduroam w systemie MS Windows XP można podzielić na dwa etapy:


 

Instalacja certyfikatu CA dla serwera uwierzytelniającego

Po ściągnięciu certyfikatu CA Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie klikamy dwukrotnie (lewym przyciskiem myszki) na pliku certyfikatu. Może pojawić się ostrzeżenie systemu Windows z monitem, czy na pewno chcemy otwierać ten plik. Wybieramy Otwórz.

W okienku z właściwościami certyfikatu wybieramy Zainstaluj certyfikat.

Pojawi się okno dialogowe Kreatora Importu Certyfikatów. Klikamy Dalej.

Wybieramy miejsce, w którym ma być przechowywany zainstalowany certyfikat. Pozostawiamy domyślnie zaznaczoną opcję Automatycznie wybierz magazyn certyfikatów na podstawie typu certyfikatu i klikamy Dalej.

Zakończenie pracy Kreatora Importu Certyfikatów: klikamy Zakończ.

System wyświetli monit z ostrzeżeniem o instalacji certyfikatu. Potwierdzamy poprawność certyfikatu klikając na Tak.

Po zakończeniu procesu instalacji pojawi się komunikat o poprawnej instalacji certyfikatu.

 

 

Konfiguracja dostępu do sieci eduroam

Otwieramy okno z ustawieniami połączenia bezprzewodowego klikając dwukrotnie na pasku zadań na ikonę Połączenia sieci bezprzewodowej.

Dalej klikamy na Zmień ustawienia zaawansowane.

W nowo otwartym oknie wybieramy zakładkę Sieci bezprzewodowe i klikamy na Dodaj.

W kolejnym nowo otwartym oknie w zakładce Skojarzenie wpisujemy i ustawiamy następujące pozycje:
Nazwa sieci (SSID): eduroam
Uwierzytelnienie sieciowe: WPA2
Szyfrowanie danych wybieramy: AES

Przechodzimy na zakładkę Uwierzytelnienie i w typie protokołu EAP wybieramy Chroniony protokół EAP (PEAP), po czym klikamy na Właściwości.

We właściwościach protokołu EAP zaznaczamy opcję Weryfikuj certyfikat serwera, po czym wyszukujemy i zaznaczamy zainstalowany wcześniej certyfikat CA Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w skrócie AJD CA. Następnie przy metodzie uwierzytelnienia protokołu EAP-MSCHAP v2 klikamy na Konfiguruj.

W kolejnym nowo otwartym oknie odznaczamy Automatycznie użyj nazwy logowania i hasła (oraz domeny, jeśli istnieje) systemu Windows do uwierzytelniania w sieci bezprzewodowej i klikamy przycisk OK.

Następnie klikamy na przycisk OK w oknie Właściwości chronionego protokołu EAP i przechodzimy do zakładki Połączenie, gdzie zaznaczamy opcję Połącz, gdy ta sieć jest w zasięgu. Po czym klikamy na OK.

Po powrocie do właściwości połączenia sieci bezprzewodowej w przypadku większej liczby skonfigurowanych sieci bezprzewodowych, za pomocą przycisku Przenieś w górę przesuwamy sieć eduroam na pierwszą pozycję i klikamy przycisk OK.

Po chwili powinno pojawić się okno logowania do sieci bezprzewodowej, w którym podajemy nazwę użytkownika w postaci <nr PESEL>@eduroam.ajd.czest.pl i hasło takie samo jak do USOSWeb.

Po prawidłowym podaniu nazwy użytkownika i hasła pojawi się dymek z informacją o połączeniu z siecią eduroam.