Konfiguracja sieci eduroam w systemie SymbianOS

Uwaga !!
Poniższa konfiguracja została przeprowadzona w systemie SymbianOS na przykładzie telefonu Nokia N95.

Konfigurację sieci eduroam w systemie SymbianOS można podzielić na dwa etapy:


 

Instalacja certyfikatu CA dla serwera uwierzytelniającego

Po ściągnięciu certyfikatu CA Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w formacie DER należy skopiować go do telefonu np. wysyłając przez Bloototh lub korzystając z  zewnętrznej karty pamięci. Jeśli certyfikat zostanie odebrany jako załącznik do wiadomości, wchodzimy do skrzynki odbiorczej i otwieramy wiadomość z certyfikatem. Po wybraniu Zapisz certyfikat zostanie zainstalowany automatycznie. Jeśli certyfikat został skopiowany na kartę pamięci należy skorzystać z menadżara plików (Menu -> Narzędzia -> Mndż. plik), odnaleźć plik z certyfikatem i otworzyć go. Po wybraniu Zapisz certyfikat zostanie zainstalowany automatycznie.


 

Konfiguracja dostępu do sieci eduroam

W celu skonfigurowania dostępu do sieci bezprzewodowej należy dodać nowy punkt dostępowy przechodząc kolejno z głównego menu Menu -> Narzędzia -> Ustawienia -> Połączenie -> Punkty dostępu -> Opcje -> Nowy punkt dostępu.

Kolejne pozycje uzupełniamy od góry:
Nazwa połączenia: eduroam
Nośnik danych: WLAN
Nazwa sieci WLAN: eduroam (Jeśli telefon jest w zasięgu sieci, klikamy na pozycję, następnie wybieramy Szukaj sieci i wybieramy sieć eduroam. Jeśli sieć jest niedostępna ESSID eduroam wpisujemy ręcznie.)
Status sieci: Publiczna
Tryb sieci WLAN: Infrastruktura
Tryb zabezp. WLAN: WPA/WPA2

W pozycji Ust. zabezp. WLAN klikamy i pojawiają się kolejne opcje:
WPA/WPA2: EAP
Tylko tryb WPA2: Tak

Po wykonaniu powyższych zmian klikamy w pozycję Ust. EAP plug-in i pojawiają się następne opcje. Pozostawiamy zaznaczony tylko EAP-TTLS, natomiast wszystkie pozostałe protokoły uwierzytelniania odznaczamy korzystając z menu Opcje w lewym dolnym rogu ekranu.

Po wykonaniu powyższych zmian klikamy na EAP-TTLS. W zakładce Ustaw. zmieniamy pola, aby miały następujące wartości:
Certyfikat osobisty: Nieokreślony
Certyfikat autoryzacji: Akademia im. Jana Długosza w Czestochowie CA
Nazwa użytk. w użyciu: Ust. przez użytkow.
Nazwa użytkownika: <Nr PESEL>@eduroam.ajd.czest.pl
Domena w użyciu: Ust. przez użytkow.
Domena: puste

Następnie przechodzimy do zakładki EAPs i tutaj pozostawiamy zaznaczone jedynie EAP-MSCHAPv2.

Po kliknięciu pozycji EAP-MSCHAPv2 uzupełniamy jeszcze trzy pozycje:
Nazwa użytkownika: <Nr PESEL>@eduroam.ajd.czest.pl
Żądanie hasła: Nie
Hasło: takie samo jak do USOSWeb

Naciskamy kilkakrotnie Wróć, aż do momentu opuszczenia menu konfiguracji połączenia.

Autor: Krzysztof Wójcik