Zakładanie konta w sieci bezprzewodowej eduroam AJD

 

Z sieci bezprzewodowej eduroam mogą korzystać studenci i pracownicy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie posiadający aktywne konto w bazie Uczelnianego Systemu Obsługi Studenta (USOS) usosweb.ajd.czest.pl. Obecnie już wszyscy studenci Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie mają założone konta w bazie USOS. Nazwę konta stanowi nr PESEL studenta, natomiast hasło jest takie samo jak do serwisu usosweb.ajd.czest.pl. W przypadku problemów z hasłem (co w pewnych sytuacjach może się zdarzyć), należy skontaktować się z dziekanatem i ustalić nowe hasło.

W trakcie zakładania konta do sieci bezprzewodowej eduroam, jak i później w momencie logowania do sieci, podawane nr PESEL i hasło są weryfikowane na podstawie zarówno bazy użytkowników eduroam jak i bazy USOS. Dlatego przy każdorazowej zmianie hasła w systemie USOS należy dokonać zmiany hasła konta eduroam.

Po założeniu konta, podczas logowania się do sieci eduroam należy podać: jako nazwę użytkownika <nr PESEL>@eduroam.ajd.czest.pl (np. 78021314528@eduroam.ajd.czest.pl) i hasło do bazy USOS.

 

Jeśli przy założeniu konta pojawia się błąd bazy, to jest to wina niedostępności systemu USOS, a nie systemu Eduroam.